بیوگرافی

ابراهیم الفت
متولد 1358
تهران

سوابق تحصیلی و هنری :

فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران
عضو و فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران

جایزه ها و دستاوردها

دارای فرم اختصاصی هنری به نام موج یا wave
اولین اجرای لایت باکس در زمینه کالیگرافی ایران

نمایشگاه ها

برگزاری 19 نمایشگاه انفرادی در ایران و یک نمایشگاه انفرادی در لندن
شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی
برگزیده 19 جشنواره هنری داخل کشور

افتخارات و دستاوردهای هنری

  • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی “البرده” دبی 2009 (دیدن تصویر)
  • حضور و فروش اثر در حراج ساتبی لندن-اکتبر 2011 (دیدن تصویر)
  • حضور و فروش اثر در حراج کریستی پاریس-نوامبر 2011 (دیدن تصویر)
  • حضور و فروش اثر در حراج کریستی دبی-اکتبر 2012 (دیدن تصویر)
  • حضور و فروش اثر در حراج خیریه خلعتبری لندن 2011 (دیدن تصویر)
  • حضور و فروش اثر در حراج خیریه خلعتبری لندن 2012 (دیدن تصویر)

مجموعه ها

  • فروش یک اثر به موزه برایتن انگلیس
  • فروش 13 اثر به موزه خط مالزی