کالیگرافی یا نقاشیخط برای مهر سفارشی

کالیگرافی یا نقاشیخط برای مهر سفارشی

کالیگرافی یا نقاشیخط برای مهر سفارشی

کالیگرافی یا نقاشیخط ( به معنی ” نوشتن زیبا ” در یونانی ) هنر نقاشی تزئینی است . کالیگرافی یا نقاشیخط ( به انگلیسی calligraphy ) با سابقه ای در حدود هزاران سال و فرهنگ های بی شماری اجین شده است . اگر چه کالیگرافی یا نقاشیخط ( به انگلیسی calligraphy ) در گذشته به طور عمده برای اهداف مذهبی مورد استفاده قرار گرفته است ، در حال حاضر کالیگرافی یا نقاشیخط ( به انگلیسی calligraphy ) برای مقاصد مختلف استفاده می شود . اگر می خواهید این هنر زیبا را برای خودتان یاد بگیرید ، این آموختن مستلزم تلاش و تمرین و علاقه و پشتکار زیادی است . از کالیگرافی یا نقاشیخط در کوچک ترین جزئیات مانند مهر سفارشی ، یا لوگوی سفارشی و یا تابلو ی دست نویس استفاده می شود .

09121958036 | ebrahimolfat.com | Calligraphy | نقاشیخط و کالیگرافی برای مهر سفارشی | کالیگرافی چیست ؟ | نقاشیخط

Leave a Comment

Your email address will not be published.