کالیگرافی و نقاشیخط با مهارت های اساسی

کالیگرافی و نقاشیخط با مهارت های اساسی

کالیگرافی و نقاشیخط با مهارت های اساسی

نحوه نوشتن به شیوه ی کالیگرافی و نقاشیخط

برای یادگیری هرچه بهتر نحوه نوشتن کالیگرافی و نقاشیخط ، شما باید در ابتدا با مهارت های اساسی کالیگرافی و نقاشیخط آشنا شوید .
کالیگرافی و نقاشیخط نیاز به تعداد کمی از اقلام ویژه برای شروع دارد . که خوشبختانه ، لوازم مورد نیاز کالیگرافی و نقاشیخط عمدتا ساده و ارزان هستند . این ابزار عبارتند از :

• یک ابزار نوشتن خوشنویسی مانند قلم یا قلم مو
• جوهر
• کاغذ یا بوم
• صندلی در ارتفاع راحت
• اختیاری : خط کش و مداد

تمرین مهارت های کالیگرافی و نقاشیخط عبارت است از یادگیری چگونگی نوشتن کالیگرافی و نقاشیخط که به معنی یادگیری نحوه دست یک اثر هنری است که چشم را با الگوی منظم آشنایی می دهد . تقریبا همیشه در غرب ، یک ” نقاشی خوشنویسی ” یا همان کالیگرافی و نقاشیخط به معنای وسیع به کار می رود .

09121958036 | ebrahimolfat.com | Calligraphy | نقاشیخط و کالیگرافی با مهارت های اساسی | کالیگرافی چیست ؟ | نقاشیخط

Leave a Comment

Your email address will not be published.