نقاشیخط در منطقه ی خاورمیانه

نقاشیخط در منطقه ی خاورمیانه

نقاشیخط در منطقه ی خاورمیانه

در منطقه ی خاورمیانه و شرق آسیا ، نقاشیخط یا همان کالیگرافی با سنت طولانی و پر جنب و جوش و رو به پیشرفت ، هنر عمده ای است که به معنی خطاطی و نقاشی است که به گونه ای هنرمندانه در هم تنیده شده اند . کالیگرافی یا نقاشیخط هنری محبوب است .در فرهنگ غرب ، حروف الفبا از الفبای یونانی و لاتین تشکیل شده است و در این فرهنگ ها اساسا نقاشیخط یا کالیگرافی را به عنوان یک هنر به کار برده اند . با این وجود ، پس از معرفی چاپ در اروپا در اواسط قرن 15 ، تمایز روشن بین دست خط و فرم های پیچیده تر از اسکریپت ها و نامه ها بوجود آمد. در حقیقت، کلمات جدید به معنای ” نقاشیخط یا به بیان غرب کالیگرافی ” در پایان قرن شانزدهم بیشتر در زبان های اروپایی وارد شد . در منطقه خاورمیانه زبان هایی نزدیک به یکدیگر وجود دارد و این امر آنها را قادر می سازد تا از مجموعه ای از نشانه های حروف الفبا که یکسان هستند استفاده کنند . پس از چند آزمایش ، حروف الفبا به 22 علامت برای همخوان ها کاهش یافت .

09121958036 | ebrahimolfat.com | Calligraphy | نقاشیخط در منطقه ی خاورمیانه | کالیگرافی چیست ؟ | نقاشیخط

Leave a Comment

Your email address will not be published.